Phát triển bản thân

Phương pháp học tiếng Nhật nào là tốt nhất cho bạn? Học với giáo viên? Khóa online? Hay tự học?

Có rất nhiều thông tin, tài liệu, khóa học ở trên mạng internet mà bạn có thể sử dụng để học tiếng Nhật. Nhưng chính vì thế, bạn thường không biết bắt đầu từ đâu, học theo tài liệu nào, hay học kiểu gì thì hiệu quả nhất. Trong bài viết này mình sẽ phân tích và giải đáp câu hỏi này.

Phương pháp học tiếng Nhật nào là tốt nhất cho bạn? Học với giáo viên? Khóa online? Hay tự học? Read More »

Một số tài liệu để tự học tiếng Nhật tốt hơn

Cho dù bạn có đang tham gia một khóa học tiếng Nhật (online hay đến lớp) ở trung tâm hay với bất kỳ một giáo viên nào (như mình ^^) thì việc TỰ HỌC vẫn là một điều vô cùng quan trọng. Tại sao: Thời gian học ở trên lớp có hạn Không tự thực

Một số tài liệu để tự học tiếng Nhật tốt hơn Read More »

Phân loại mục tiêu học và quá trình phát triển kỹ năng qua Bloom’s framework

Trong blog này, tôi muốn chia sẻ với bạn một framework để bạn có thể mổ xẻ việc học của bạn theo các mục tiêu, các giai đoạn để có thể theo dõi và đánh giá khả năng của mình một cách tốt hơn.

Phân loại mục tiêu học và quá trình phát triển kỹ năng qua Bloom’s framework Read More »

Nghệ thuật đọc – 4 cấp độ đọc và cách áp dụng chúng để đọc hiệu quả

Có những cách đọc như thế nào? Và làm thế nào để áp dụng chúng cho những cuốn sách khác nhau để đọc một cách hiệu quả nhất? Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu 4 cấp độ của việc đọc.

Nghệ thuật đọc – 4 cấp độ đọc và cách áp dụng chúng để đọc hiệu quả Read More »

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 3: Cynefin framework

Đây là phần 3 của sê ri blog về các framework và cách thức trong decision making, critical thinking (suy tư phản biện) hay problem solving. Trong phần 3 này, tôi sẽ nói về một phương thức mang tên Cynefin framework (phát âm tiếng Anh là /kəˈnɛvɪn/ – “cơ nê vin”). Những tình huống khác

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 3: Cynefin framework Read More »

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 2: Issue Trees

Issue Trees cũng giống như là bản đồ của vấn đề. Chúng mang đến cách nhìn rõ ràng và có hệ thống vào vấn đề mà bạn cần giải quyết. Nó giúp bạn chia một vấn đề lớn thành những phần nhỏ và dễ quản lý hơn, và giúp bạn sắp xếp thứ tự để ưu tiên giải quyết phần nào trước. Nói một cách khác, Cây Vấn Đề rất hữu dụng cho chiến lược “Chia nhỏ và Chinh phục”.

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 2: Issue Trees Read More »

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 1: Decision Matrix

Ma trận quyết định là phương thức để bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất bằng cách so sách chúng dựa theo các nhân tố khác nhau. Đây là một phương thức rất phổ biến trong kinh tế, khoa học, kĩ thuật, và rất hữu ích kể cả trong đời sống hàng ngày.

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 1: Decision Matrix Read More »