Sự khác nhau của 言う・話す・語る・しゃべる・述べる

Blog lần này dành cho các bạn học và nói tiếng Nhật. Hi vọng bài viết sẽ có ích cho bạn. 言う・話す・語る・しゃべる・述べる (say, tell, speak) Ý nghĩa cơ bản Biểu đạt bằng ngôn từ. Tiếng Việt: “nói”, “nói chuyện”, ”nói với”, “kể”… Sự khác nhau 「言う」là từ có phạm vi sử dụng rất rộng. Khác […]

Sự khác nhau của 言う・話す・語る・しゃべる・述べる Read More »