Chuyện ở Mỹ

Phân loại mục tiêu học và quá trình phát triển kỹ năng qua Bloom’s framework

Trong blog này, tôi muốn chia sẻ với bạn một framework để bạn có thể mổ xẻ việc học của bạn theo các mục tiêu, các giai đoạn để có thể theo dõi và đánh giá khả năng của mình một cách tốt hơn.

Phân loại mục tiêu học và quá trình phát triển kỹ năng qua Bloom’s framework Read More »

Nghệ thuật đọc – 4 cấp độ đọc và cách áp dụng chúng để đọc hiệu quả

Có những cách đọc như thế nào? Và làm thế nào để áp dụng chúng cho những cuốn sách khác nhau để đọc một cách hiệu quả nhất? Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu 4 cấp độ của việc đọc.

Nghệ thuật đọc – 4 cấp độ đọc và cách áp dụng chúng để đọc hiệu quả Read More »

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 3: Cynefin framework

Đây là phần 3 của sê ri blog về các framework và cách thức trong decision making, critical thinking (suy tư phản biện) hay problem solving. Trong phần 3 này, tôi sẽ nói về một phương thức mang tên Cynefin framework (phát âm tiếng Anh là /kəˈnɛvɪn/ – “cơ nê vin”). Những tình huống khác

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 3: Cynefin framework Read More »

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 2: Issue Trees

Issue Trees cũng giống như là bản đồ của vấn đề. Chúng mang đến cách nhìn rõ ràng và có hệ thống vào vấn đề mà bạn cần giải quyết. Nó giúp bạn chia một vấn đề lớn thành những phần nhỏ và dễ quản lý hơn, và giúp bạn sắp xếp thứ tự để ưu tiên giải quyết phần nào trước. Nói một cách khác, Cây Vấn Đề rất hữu dụng cho chiến lược “Chia nhỏ và Chinh phục”.

Sê ri Blog: các phương thức cho một sự lựa chọn đúng đắn – Part 2: Issue Trees Read More »

7 bài học tôi nhận ra sau 10 năm sống ở nước ngoài

Thời điểm này khi mà hoa sakura nở tràn ngập nước Nhật cũng là lần đầu tiên tôi rời khỏi nước mẹ Việt Nam để đi du học. Có ai ngờ đâu 10 năm rồi tôi vẫn đang sống ở nước ngoài. Đay là 7 điều tôi nhận ra sau 10 năm đó.

7 bài học tôi nhận ra sau 10 năm sống ở nước ngoài Read More »