11 từ tiếng Nhật cần biết về Tết Trung Thu ở Nhật Bản

Bạn có biết: Người Nhật cũng tổ chức “phá cỗ trông trăng” như Việt Nam? Sau đây chúng mình cùng học 10 từ cần biết về Trung Thu trong tiếng Nhật, và xem người Nhật ăn Trung Thu khác với người Việt Nam như thế nào nhé.

11 từ tiếng Nhật cần biết về Tết Trung Thu ở Nhật Bản Read More »